Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Informacja o potrzebie dokonania wyznaczeń do wykonywania urzędowych czynności zleconych w 2022 roku na obszarze powiatu szczycieńskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2022 roku nie będzie w stanie wykonać wszystkich ustawowych zadań Inspekcji. W związku z powyższym informuje o potrzebie  dokonania wyznaczeń dla min. 9 lekarzy weterynarii,  do wykonywania czynności urzędowych na terenie miast: Szczytno, Pasym, Wielbark oraz gmin: Szczytno, Pasym, Wielbark, Jedwabno, Dźwierzuty, Świętajno, Rozogi dla:

  1. Lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do: a) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, b) badania mięsa zwierząt łownych,
  2. Lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do: a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,d) pobierania próbek do badań.

Termin realizacji zadań:  od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku zainteresowania wyznaczeniem do wykonywania na terenie powiatu szczycieńskiego w 2022 roku wyżej  określonych zdań,  popartego posiadaniem wymaganych kwalifikacji oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji tych zadań w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Szczytnie, proszę o złożenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie  ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno,  w terminie do dnia 8 grudnia 2021 r. formularza zgłoszenia  wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór zgłoszenia   wraz z informacją o wymaganych dokumentach stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia osób ubiegających się o wyznaczenie zostaną rozpatrzone do dnia 13 grudnia 2021 r.

Wyznaczenie do realizacji czynności zleconych nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Wzór zgłoszenia

 

 

PRZYDATNE LINKI