Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych.
 • sprawozdania finansowe.

Wyłączenia

 • zdjęcia i grafiki nie zostały przez podmiot lub na jego rzecz wytworzone.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności Karolina Różacka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 896242176

Skróty klawiaturowe

 • Strona www jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Obsługa strony www. możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i standardowych skrótów klawiszowych

Wygląd strony

 • Strona www. posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki.,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • strona www.  nie zawiera treści niedostępnych przez osoby niesłyszące lub niedosłyszące.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie prowadzi wejście od ulicy Janusza Korczaka. Do wejścia z prawej strony drzwi głównych prowadzi podjazd  dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek jest parterowy.

Wejście do budynku jest możliwe po naciśnięciu przycisku domofonu usytuowanego po lewej stronie drzwi wejściowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol główny, do którego przychodzi pracownik biura.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczytnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

PRZYDATNE LINKI