Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

Stan majątku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

Na dzień 31.12.2018 r

 

Nazwa

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Grunty

13 880,00

0,00

13 880,00

Budynki , lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

596 385,49

130 993,05

365 392,44

Urządzenia techniczne i maszyny

14 000,00

2 028,83

11 971,17

Środki transportu

 

480 350,00

380 224,67

100 125,33

Inne środki trwałe

 

71 275,76

59 995,76

11 280,00

Razem środki trwałe 

1 175 891,25

673 242,31

502 648,94

Pozostałe środki trwałe

320 691,85

320 691,85

0,00

Wartości niematerialne i prawne

32 916,26

32 916,26

0,00

OGÓŁEM

1 529 499,36

1 026 850,42

502 648,94

PRZYDATNE LINKI