Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 maja 2024 r. na dostawę kontenerów chłodniczych

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z dnia 16 maja 2024 r. - wzór oferty

Załącznik Nr 2  do ogłoszenia z dnia 16 maja 2024 r. - wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 maja 2024 r. - sprzątanie posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

Załącznik do ogłoszenia z dnia  14 maja 2024 r. - wzór oferty

Informacja z dnia 6.11.2023 r.  o składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny, sprzedaży

Załącznik nr 1 do Informacji z dnia 6.11.2023 r. - wykaz składników majątku

Załącznik nr 2 do Informacji z dnia 6.11.2023 - formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9 sierpnia 2023 r. na wykonanie robót remontowo- malarskich w budynku garażowym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9 sierpnia 2023 r. wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2  do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9 sierpnia 2023 r. - przedmiar robót

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9 sierpnia 2023 r. szczegółowe specyfikacje techniczne

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9 sierpnia 2023 r. klauzula informacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 maja 2023 r. - sprzątanie posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

Załącznik do ogłoszenia z dnia  16 maja 2023 r. - wzór oferty

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu publicznym  - formularz oferty

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

Ogłoszenie o składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny, sprzedaży

Załącznik do ogłoszenia o składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny, sprzedaży - wzór oferty

II ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

II ogłoszenie o przetargu publicznym

PRZYDATNE LINKI