Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Załatwianie spraw w Urzędzie

Załatwianie spraw w Urzędzie:

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie:

  • Poniedziałki w godz. 800 – 830


  Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

  • Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie codziennie 815- 1500 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie ul. Janusza Korczaka 1.


Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie   ul. Janusza Korczaka 1 ,  12 – 100 Szczytno,
  • bądź przesyłać faksem na numer: 89 624 21 76

 

Przyjmowanie korespondencji:

  • W kancelarii Urzędu - w Szczytnie ul. Janusza Korczaka 1.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity).


Opłaty Skarbowe

Urząd Miejski w Szczytnie
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
95 8838 0005 2001 0103 8440 0009

PRZYDATNE LINKI