Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Załatwianie spraw w Urzędzie

Załatwianie spraw w Urzędzie:

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie:

  • poniedziałki w godz. 800 – 900
  • we wtorki w godz. 1500 – 1600 , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, za pośrednictwem sekretariatu. W przypadku, gdy dzień wyznaczony na przyjmowanie skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.


  Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

  • skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie -  w dni robocze, w godzinach pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie, ul. Janusza Korczaka 1.


Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie, ul. Janusza Korczaka 1,  12 – 100 Szczytno,
  • osobiście w sekretariacie Urzędu,
  • za pomocą telefaksu, na nr tel. 896242176,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, na skrytkę:/PIWSzczytno/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie korespondencji:

  • W sekretariacie Urzędu - w Szczytnie, ul. Janusza Korczaka 1.

Skargi,  wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (t.j. Dz. U. z 2023 r., 775 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).


Opłaty Skarbowe

Urząd Miejski w Szczytnie
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
95 8838 0005 2001 0103 8440 0009

PRZYDATNE LINKI