Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Transport zwierząt gospodarskich w aspekcie prawnym i humanitarnym

W związku z prowadzonymi przez Inspekcję Weterynaryjną działaniami, których celem jest poprawa warunków transportu zwierząt gospodarskich,  przekazuję Państwu informację, dotyczącą prawnego i humanitarnego aspektu traktowania przewożonych zwierząt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 (Dz.U. 3 z 5.1.2005, str.1 z późn. zm)  niedozwolone jest m.in. przewożenie zwierząt niezdolnych do samodzielnego poruszania się, zwierząt, którym poruszanie się sprawia ból, a także tych, które są ranne (załącznik I, rozdział I w.w rozporządzenia).

W rzeczywistości jest to niestety rzadko respektowany zapis a konsekwencją jego ignorowania są sytuacje, w których leżące z powodu bolesnych schorzeń zwierzęta, m.in krowy i świnie są wciągane na samochody transportujące je do ubojni za pomocą wyciągarek lub podnoszone przy użyciu ładowarek i spychaczy.

Działanie takie zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) jest znęcaniem się nad zwierzętami (art. 6, ust.2, pkt 6). Art.6, ust 1a w.w ustawy zabrania znęcania się nad zwierzętami, a zgodnie z art. 35, ust. 1a za czyn taki grozi kara grzywny i ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

PRZYDATNE LINKI

KONTAKT

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
ul. Janusza Korczaka 1, 12-100 Szczytno

89 624 21 76

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15