Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Urzędowe badanie mięsa

Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa  

na terenie powiatu szczycieńskiego

1.

Stacja Diagnostyki Włośnicy

lek. wet.

Anna Strzelbicka - Pietrowicz 

ul. Spółdzielcza 4  12-140 Świętajno 502254652
2. lekarz weterynarii

Cezary Lichtensztejn

ul. Olsztyńska 16 lok. A 12-122 Jedwabno 896213019
3. lekarz weterynarii

Marek Sochalski

ul. 22 lipca 11 12-114 Rozogi

897226023 

4. 

Stacja Diagnostyki Włośnicy

Zawieszona działalność

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Szczytnie

ul. Korczaka 1  12-100 Szczytno 

89 6242176

PRZYDATNE LINKI